Monday, February 1, 2010

caesar encryption implementation coding

#include
#include
int main(void)
{
char str[100],str1[100],target[100],target1[100],find[]={'a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n','o','p','q','r','s','t','u','v','w','x','y','z'};
int len,key,i,j;
clrscr();
printf("enter plaintext : ");
scanf("%[^\n]",str);
len=strlen(str);
//printf("length=%d",len);
printf("enter key:");
scanf("%d",&key);
for(i=0;i{
for(j=0;j<26;j++)
{
if(str[i]==find[j])
{
if(j+key>=26)
{
target[i]=find[j]-26+key;
}
else
{
target[i]=find[j+key];
}
}
}
}
target[i]='\0';
printf("encrypted:%s",target);
printf("\nenter cipher text for descryption: ");
getchar();
scanf("%[^\n]",str1);
printf("enter key:");
scanf("%d",&key);
for(i=0;i{
for(j=0;j<26;j++)
{
if(str1[i]==find[j])
{
if(j-key<0)
{
target1[i]=find[j]+26-key;
}
else
{
target1[i]=find[j-key];
}
}

}
}
target1[i]='\0';
printf("plaintext is :%s",target1);
getch();
return 0;
}

1 comment:

 1. là ảnh hưởng không tốt nào, nàng sẽ đợi hắn. Chỉ cần để hắn biết được tâm ý của mình là đủ. Còn như tiếp thụ hay không, nàng đều sẽ đợi.

  Âm Trúc chẳng biết thế nào nói:
  - Còn nhớ trận chiến tại cuộc tranh tài của tân học sinh giữa ta và Nguyệt Minh không. Lần ấy cầm âm của ta đối với U Minh Tuyết Phách của nàng ấy sản sinh ảnh hưởng nhất định. Nàng ấy cảm giác sự bi thương trong lòng U Minh Tuyết Phách, dưới sự đề tỉnh của ta, cảm thấy nên đem trả U Minh Tuyết Phách về.
  Sau đó, hắn đem sự việc ngày trước với Nguyệt Minh giản đơn nói ra một lượt.

  Nghe hắn nói xong, trong mắt Hương Loan lập tức sáng lên,
  - Đây là việc tđồng tâm
  game mu
  cho thuê nhà trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  dịch vụ thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm tiếng anhhú vị, ta cũng muốn đi.

  - Không được.
  Diệp Âm Trúc và Tô Lạp hai miệng tựa hồ cùng lúc nói ra. Hai người nhìn nhau một cái, trong mắt cùng không tránh khỏi lộ ra một tia cười khổ.

  Hương Loan nổi giận đùng đùng nói:
  - Vì sao không được? Chẳng lẽ các ngươi có việc gì không dám để người khác nhìn thấy?

  ReplyDelete